Priser & lenker

Prisene er avhengige av materiale, design og positur man ønsker å bruke.

Eksempler - en veiledning for skulptur i gips er:
HÅND, skulptur i gips, hvit, lakkert --- 2000 kr
FOT, skupltur i gips, hvit, lakkert --- 2000 kr

Disse prisene er kun veiledende. Totalbeløpet er avhengig av valgt positur, ønsket materiale og design, spesielt ved større prosjekter som f. e. ansikt, gravid mage og magefat. Totalbeløpet avtales ved bestilling.

logo: Camilla Gurli Jødal Kløck, Norge
fotografi: EFfoto Edyta Foryś, Polen
modeller: Joanna Gertner
Nora Götze
Milan Götze
John Borstorff
takk til: Elisabeth, Trond og Pablo for profesjonelle råd