Avstøpning

Vil du ha din unik skulptur i 3D med et særpreg som det ikke vil finnes maken til?
1. Ta kontakt per e-post og avtal et møte! Sammen med kunstneren finner du ut detaljer om positur og design og skriver bestillingen.
2. Selve avstøpningen gjøres på et senere avtalt tidspunkt. For å lage formen, blir det påført en formingskrem direkte på din nyvaskete hud. Formingskremen er hudvennlig, ufarlig og tillatt for bruk direkte på huden. Den kan brukes på både småbarn, barn og voksne. Kunstneren har utelukkende gode erfaringer med den. Eventuelt legges det på en formingsmasje som tørkes. Etter en stund fjernes formen og du er ferdig.

Hvor lang tid avstøpningen tar avhenger av flere faktorer. Det vil variere mellom 15 minutter og 2 timer - store prosjekter krever mer tid. Også prisen er individuell og avhengig av prosjektets omfang. Ifølge kunstavgiftsloven § 1, vedtatt av Stortinget den 4. november 1948 om avgift på omsetning av billedkunst m.m, skal "ved all offentlig omsetning, og ved slike erverv som etter denne lov er likestilt med offentlig omsetning, av kunstverk av norsk eller fremmed opphav, kjøperen i tillegg til kjøpesummen betale en avgift på inntil 5 prosent av denne."